Under Construction

© 2003
© BATMAC
© All Rights Reserved. 

 • Web Design:
 • S.R.Haritonov

 • Graphic Design:
 • S.Petkova
  World Ki Ha Do Association


  " Много хора говорят за Пътя, но малцина са тези, който вървят по Него."
  Гранд Мастър Роберт Харитонов
  Българската Ки Ха До Асоциация /БКХДА/ е изградена върху основата на древни източни традиционни методи, физически, духовни, философски и морални принципи.
   
  Ки Ха До е оригинално авторско изкуство за самоотбрана, създадено от Гранд Мастър Роберт Харитонов - 9-ти Дан като резултат от неговия дългогодишен професионален опит в областта на Източните Традиционни Бойни Изкуства, Философия и Култура.
   
  Ки Ха До също така е и система за физическо, морално и духовно усъвършенстване без разлика на пол, възраст, раса, религия, социален статус, образование и физически недъзи - зрителни, слухови, говорни проблеми или други степени на инвалидност.
  В Ки Ха До няма ограничения или рамки. То е път към истината и свободата, и в този смисъл е непрекъснато еволюиращо изкуство.
  Основната цел на Ки Ха До е не само физическия, морален и духовен прогрес на отделният индивид, но и на обществото, планетата и живота като неделимо цяло.
   
  Ки Ха До се базира върху подробно разработена методика за физически, емоционален и мисловен баланс, за самоотбрана, здравна култура, възпитание и спорт, чрез упражнения и практики близки до възможностите на съвременния човек.
  Ки Ха До / Ki Ha Do включва пет нива на опитност: за начинаещи, напреднали, инструктори, майстори, както и за хора с различни физически увреждания.
  Като система за самоотбрана Ки Ха До предлага конкретни техники, комбинации и прийоми, а така също и 32 /тридесет и две/ автентични форми:
  - 10 /десет/ за начинаещи и ученици;
  - 12 /дванадесет/ за инструктори и майстори;
  - 10 /десет/ с традиционни оръжия;
   
  Като оригинално и авторско изкуство Ки Ха До има своята философия, символи, емблеми, сертификати, печат, тренировъчни екипи, както и собствени за стилът степени и колани - ученически, инструкторски, майсторски и почетни.
  Трите съставни в названието означават:
  - Ки / Ki - енергия; живот; воля; сила;
  - Ха / Ha - хармония, единство, цялост;
  - До / Do - път на тялото, мисълта и духа; изкуство, начин на живот, еволюция;
  Така формулирано Ки Ха До е път на овладяната, осъзната и контролирана от нас енергия или изкуство водещо практикуващите към здраве, мир и хармония, както и към отговор на въпроса относно смисълът на живота и ролята на човека в този свят.
   
  От философска гледна точка Ки Ха До е път към нас самите, път към нови, по-високи категории на съзнание, стремеж, сила и воля за промяна, израз на умението и знанието ни да бъдем хора.
  За първи път Ки Ха До се демонстрира публично на 12.08.1986 год. в гр.София. От тази дата започва активен тренировъчен процес на републиканско и международно ниво. БКХДА е член на World Ki Ha Do Association и All Martial Arts World Alliance / AMAWA. Извън границите на България Ки Ха До се практикува и в други страни като: Австрия, Германия, Холандия, Беларус, Чехия, Канада, САЩ, и е с перспектива за Централна и Южна Америка, и др.
  Произход - България, София.
  Създател - Гранд Мастър Роберт Харитонов - Основател и Президент на Българска Асоциация за Традиционни Бойни Изкуства и Култура /БАТБИК/, Българска Танг Су До - Су Бак До Асоциация /БТСД - СБДА/, Българска Ки Ха До Асоциация /БКХДА/, World Ki Ha Do Association /WKHDA/, World Tang Shou Dao / Tang Te / Tang Soo Do Association /WTSDA/ и All Martial Arts World Alliance / AMAWA/.

  www.youtube.com/KiHaDoBG

  Ки Ха До Галерия