Under Construction

© 2003
© BATMAC
© All Rights Reserved. 

 • Web Design:
 • S.R.Haritonov

 • Graphic Design:
 • S.Petkova

   

  “NON SCOLAE, SED VITAE DISCIMUS”

  Използвайки културното и духовно наследство на народите завещано от дълбока древност, както и съвременните научно-технически постижения на обществата, БАТБИК има за цел да развива, прилага и популяризира идеята за нравствено и естетическо съвършенство, за хармонията на човека и законите на заобикалящия ни свят. Най-важният елемент в дейността на БАТБИК е пряко свързан с проблема за ролята и мястото на всеки един от нас в този свят, за нашето социално и духовно израстване, за нравственото ни усъвършенстване, както и необходимостта от осъществяване на разумна, двустранна връзка между хората и Природата, между различните култури и категории на съзнание. Девизът на БАТБИК е реставриран от ранните латински образователни школи и гласи: “Не за училището, а за живота се учим”.

  Ето някои от по-съществените направления в нашата дейност:
  - Програма за Традиционна Култура
  - Направление “Традиционни Бойни Изкуства”
  - Програма “Планета и Екология”
  - Направление “Образователни Програми”
  - Отдел “Социални Програми”
  - Направление “Изкуство и Култура”

  Главната идея на БАТБИК е да търси не това, което противопоставя хората, а да намери онова, което ги обединява, да подготви и създаде подходяща атмосфера за хармонично, духовно и мирно съществуване, за прогрес на личността, на човечеството и живота, както и условия за утвърждаването ни като една наистина мъдра и градивна цивилизация.